Cách sử dụng hàm điều kiện trong excel

Hàm IF nhiều điều kiện là hàm giúp khám nghiệm đối chiếu với nhiều nhiều đk và trả về hiệu quả tương ứng. Bằng phương pháp kết hợp các hàm IF lồng nhau, hoặc phối hợp hàm IF với hàm AND, OR khiến cho hàm IF thông thường có thể kiểm tra đối chiếu với khá nhiều điều kiện.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm điều kiện trong excel

Trong bài viết này, học Excel Cơ phiên bản sẽ giúp đỡ bạn tìm đọc về cú pháp với cách phối kết hợp hàm IF với hầu như hàm khác ví như hàm AND, OR,… để bình chọn nhiều điều kiện.

1.Chức năng của hàm IF nhiều điều kiện

Hàm IF là giữa những hàm logic giúp người tiêu dùng kiểm tra một đk nhất định và trả về quý hiếm mà bạn chỉ định nếu điều kiện là TRUE hoặc trả về một quý hiếm khác nếu đk là FALSE.

Hàm IF các điều kiện hỗ trợ chúng ta tính toán, đánh giá và so sánh nhiều điều kiện khác biệt và trả về tác dụng tương ứng.

2.Cú pháp của hàm IF trong Excel.

IF (Logical_test, , )

 Trong đó:

Logical_test (bắt buộc): là 1 giá trị tốt biểu thức lô ghích trả về giá chỉ trị TRUE(đúng) hoặc FALSE (sai). Cần phải có. Đối với tham số này, chúng ta cũng có thể chỉ rõ đó là ký kết tự, ngày tháng, con số hay bất kể biểu thức so sánh nào.Value_if_true (không bắt buộc): Là giá trị nhưng hàm đang trả về nếu như biểu thức ngắn gọn xúc tích cho giá bán trị TRUE hay có thể nói rằng là đk thỏa mãn.Value_if_false (không bắt buộc): Là giá bán trị mà lại hàm đã trả về nếu biểu thức lô ghích cho cực hiếm FALSE hay có thể nói rằng là điều kiện không thỏa mãn.

Trong một vài trường hợp bài xích toán đựng được nhiều điều kiện bạn phải sử dụng thêm hàm AND, OR để kết hợp nhiều điều kiện.

Bài toán có tương đối nhiều điều kiện, các điều kiện xẩy ra đồng thời bạn phải sử dụng thêm hàm và trong biểu thức điều kiện. Cú pháp hàm và là: AND(logical1, logical2,…)Bài toán có khá nhiều điều kiện, quý hiếm trả về chỉ cần thỏa mãn 1 trong các điều khiếu nại bạn áp dụng thêm hàm OR vào biểu thức điều kiện. Cú pháp hàm OR: OR(logical1, logical2,..). trong số đó logical là những biểu thức điều kiện.

3.Hướng dẫn sử dụng hàm IF nhiều điều kiện.

3.1. Thực hiện hàm IF chỉ đựng 1 điều kiện cần xét.

Ví dụ: Đưa ra tác dụng thi tuyển chọn vào lớp 10 dựa vào hiệu quả thi 3 môn, ví như tổng điểm lớn hơn hoặc bằng 24 thì học sinh thi đỗ, ngược lại thí sinh thi trượt.


*

Hàm IF các điều kiện


Hình 1: Hàm IF những điều kiện.

Vậy vào trường đúng theo này họ sẽ thực hiện hàm IF với đk cơ bản nhất là nếu như không đúng thì sai. Ở đây họ sẽ gán cho hàm IF đk là nếu tổng điểm lớn hơn hoặc bằng 24 thì “Đỗ” còn tổng điểm nhỏ dại hơn 24 thì “Trượt”.

Để xếp các loại cho học viên đầu tiên, tại ô I4, ta nhập công thức: =IF(H4>=24,“Đỗ”,“Trượt”)

Trong đó:

H4>=24: Là biếu thức đối chiếu tổng điểm có lớn hơn hoặc bằng 24 tốt không?“Đỗ”: giá trị trả về của hàm IF trường hợp biếu thức đối chiếu trả về là đúng.“Trượt”: cực hiếm trả về của hàm IF ví như biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khi nhập công thức cho ô I4, ta kéo xuống copy phương pháp cho những học sinh còn lại. Hoàn tất ta đang được công dụng như hình sau:


*

Hàm IF các điều kiện


Hình 2: Hàm IF những điều kiện.

3.2. Hàm IF nhiều điều kiện phối kết hợp hàm AND.

Thông thường với đông đảo yêu cầu thực tiễn bạn cần thỏa mãn nhu cầu nhiều đk cùng lúc. Bởi vì vậy các bạn cần phối kết hợp hàm AND để bảo đảm các yếu tố điều kiện đều được đảm bảo.

Cú pháp của hàm AND: AND(logical1, logical2,…)

Trong đó logical1 với logical2 là 2 mệnh đề logic.

Kết quả trả về của hàm AND:

TRUE: Khi tất cả các mệnh đề xúc tích đều đúng.FALSE: Khi có một mệnh đề xúc tích bất kì trong hàm bị sai.

Chúng ta thường để hàm AND vào biểu thức súc tích của hàm IF nhằm xét điều kiện cho hàm IF.

Ví dụ: Đưa ra hiệu quả thi tuyển chọn vào lớp 10 dựa vào công dụng thi 3 môn, điều kiện xét tuyển là nếu học viên đỗ đề xuất đạt tổng điểm 3 môn to hơn hoặc bởi 18 điểm và không tồn tại môn nào đạt điểm 0.


*

Hàm IF những điều kiện


Hình 3: Hàm IF các điều kiện.

Vậy trong trường thích hợp này họ sẽ thực hiện hàm IF phối hợp hàm and với điều kiện là tổng điểm >=18 và không có môn nào bị điểm 0.

Để xếp các loại cho học sinh đầu tiên, trên ô I4, ta nhập công thức: =IF(AND(H4>=18,E40,F40,G40),“Đỗ”,“Trượt”)

Trong đó:

AND(H4>=18,E40,F40,G40): Là biếu thức đối chiếu với các yếu tố:H4>=18: đối chiếu tổng điểm có to hơn 18 giỏi không?E40: soát sổ điểm toán bao gồm khác 0 hay không?F40: khám nghiệm điểm văn gồm khác 0 tuyệt không?G40: kiểm tra điểm anh gồm khác 0 tuyệt không?“Đỗ”: quý giá trả về của hàm giả dụ biếu thức đối chiếu trả về là đúng.

Xem thêm:

“Trượt”: giá trị trả về của hàm IF ví như biểu thức đối chiếu trả về là sai.

Sau lúc nhập công thức cho ô I4, ta kéo xuống copy cách làm cho những học sinh còn lại. Hoàn tất ta vẫn được hiệu quả như hình sau:


*

Hàm IF những điều kiện


Hình 4: Hàm IF nhiều điều kiện.

Chú ý: Hàm & chỉ chả về hiệu quả TRUE khi toàn bộ các biểu thực logic bên trong đều được thỏa mãn.

3.3. Hàm IF những điều kiện phối kết hợp hàm OR.

Cú pháp của hàm OR vào Excel: OR(logical1, logical2,…)

Trong kia logical1 với logical2 là 2 mệnh đề logic.

Kết trái trả về của hàm OR:.

TRUE: Khi gồm một mệnh đề logic bất kì vào hàm OR là đúng.FALSE: Khi toàn bộ các mệnh đề bên trong hàm OR phần lớn sai.

Bạn sử dụng kết hợp các hàm IF và hàm OR theo cách tương tự như với hàm và ở trên.

Ví dụ: có bảng danh sách học sinh có Họ với Tên, điểm thi lần 1 và điểm thi lần 2. Dứt cột kết quả với điều kiện là: nếu điểm thi lần 1 >= trăng tròn hoặc điểm thi lần 2 >=30 thì tác dụng là “Đỗ”, trái lại nếu điểm thi lần 1 = trăng tròn hoặc điểm thi lần 2 >=30 thì tác dụng là “Đỗ”, ngược lại nếu điểm thi lần 1 OR(C4>=20,D4>=30),“Đỗ”,“Trượt”)

Trong đó:

OR(C4>=20,D4>=30): Là biếu thức đối chiếu với các yếu tố:C4>=20: soát sổ điểm thi lần 1 gồm >=20 tuyệt khống?D4>=30: kiểm tra điểm thi lần 2 gồm >=30 xuất xắc khống?“Đỗ”: giá trị trả về của hàm ví như biếu thức so sánh trả về là đúng.“Trượt”: giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức đối chiếu trả về là sai.

Sau khi nhập phương pháp cho ô E4, ta kéo xuống copy cách làm cho những học viên còn lại. Hoàn tất ta đang được kết quả như hình sau:


*

Kiểm tra điều kiện trong Excel


Hình 6: Hàm IF nhiều điều kiện.

3.4. Hàm IF các điều kiện phối kết hợp hàm and và hàm OR.

Trong trường hợp bạn phải đánh giá dữ liệu của bản thân mình dựa trên các điều kiện, bọn họ sẽ phải áp dụng cả nhì hàm và và OR và một lúc.

Ở những ví dụ trên họ đã núm được cách thực hiện hàm IF kết phù hợp với hàm và và hàm IF kết phù hợp với hàm OR. Nên tại phần này họ chỉ cần kết hợp 2 hàm đó lại để đặt điều kiện cho biểu thức logic sao cho khoa học phù hợp với yếu đuối cầu thực tiễn của bài xích toán.

Ví dụ: Bảng danh sách học viên có Họ và Tên, điểm thi lần 1 với điểm thi lần 2. Xong xuôi cột kết quả với đk là: trường hợp điểm thi lần 1 >= trăng tròn và điểm thi lần 2 >=25 hoặc điểm thi lần 1 >= 15 và điểm thi lần 2 >=25 thì công dụng là “Đỗ”, ngược lại thì hiệu quả là “Trượt”.


Hình 7: Hàm IF nhiều điều kiện.

Với điều kiện trên, ta hoàn toàn có thể phân tích thành 2 điều kiện nhỏ:

Điều khiếu nại 1: Điểm lần 1> = 20 và Điểm lần 2> = 25Điều kiện 2: Điểm lần 1> = 15 với Điểm lần 2> = 20

Điều kiện 1 và điều kiện 2 ta viết bởi hàm AND, cuối cùng sử dụng hàm OR phối kết hợp 2 kiều kiện trên làm đk kiểm tra lô ghích trong hàm IF và cung ứng các đối số TRUE (Đúng) cùng FALSE (Sai). Tác dụng là bạn sẽ nhận được bí quyết IF sau với khá nhiều điều kiện AND/OR:

Để xếp nhiều loại cho học viên đầu tiên, trên ô E4, ta nhập công thức: =IF(OR(AND(C4>=20,D4>=25),AND(C4>=15,D4>=20)),“Đỗ”,“Trượt”)

Trong đó:

OR(AND(C4>=20,D4>=25),AND(C4>=15,D4>=20)): Là biếu thức so sánh với những yếu tố:AND(C4>=20,D4>=25): tương ứng với điều kiện 1.AND(C4>=15,D4>=20): tương xứng với điều kiện 2.“Đỗ”: cực hiếm trả về của hàm ví như biếu thức đối chiếu trả về là đúng.“Trượt”: quý hiếm trả về của hàm IF nếu như biểu thức đối chiếu trả về là sai.

Sau khi nhập phương pháp cho ô E4, ta kéo xuống copy phương pháp cho những học sinh còn lại. Hoàn chỉnh ta sẽ được kết quả như hình sau:


Hình 8: Hàm IF nhiều điều kiện.

4. Chú ý khi áp dụng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel.

4.1. Hàm IF không biệt lập chữ hoa với chữ thường.

Cũng kiểu như như nhiều phần những hàm khác, hàm IF được mặc định không rõ ràng chữ hoa xuất xắc chữ thường. Điều này có nghĩa rằng những biểu thức lô ghích có chứa cam kết tự không thể biệt lập được dạng hình chữ hoa tốt thường trong bí quyết hàm IF.

Ví dụ khi đối chiếu một ô nào kia với “Hà Nội” thì hàm IF sẽ hiểu Hà Nội, hà nội, HÀ NỘI, … là như nhau.

Tổng kết.

Như vậy với bài viết này, appmobiles.info đã share cho chúng ta cách sử dụng hàm IF nhiều điều kiện kết hợp với hàm and và hàm OR trong Excel. Giả dụ có bất kỳ thắc mắc gì có thể comment ngay dưới bài viết này để công ty chúng tôi có thể giải quyết và xử lý mọi thắc mắc của công ty một phương pháp sớm nhất. Chúc các bạn thành công.

Video hướng dẫn.

Gợi ý học tập mở rộng.

Trọn cỗ khoá học Excel cơ bạn dạng miễn phí: Học Excel cơ bản

Hàm IF trong ExcelHàm VLOOKUP vào Excel.Cách áp dụng hàm VLOOKUP.Hàm VLOOKUP tự cơ bạn dạng đến nâng cao.Hàm VLOOKUP 2 đk trong ExcelHàm VLOOKUP nhiều đk trong ExcelHàm VLOOKUP nâng cao trong ExcelHàm VLOOKUP phối kết hợp hàm IF trong ExcelHàm VLOOKUP phối hợp hàm SUM và SUMIFHàm VLOOKUP ngược và bí quyết dùng hàm VLOOKUP ngược trong ExcelHàm VLOOKUP bị lỗi #N/A, nguyên nhân, bí quyết khắc phục.Hàm VLOOKUP trong Google Sheet