Độ tin cậy trong xác suất thống kê

Khoảng tin yêu (tiếng Anh: Confidence Interval) là khái niệm trong thống kê lại biểu diễn xác suất tham số tổng thể và toàn diện sẽ nằm giữa hai cực hiếm được đặt trong một tỉ lệ thời gian nhất định.
*

Khoảng tin cậy

Khái niệm

Khoảng tin yêu trong tiếng Anh là Confidence Interval.Bạn sẽ xem: độ tin yêu trong phần trăm thống kê là gì

Khoảng tin cậy là quan niệm trong những thống kê biểu diễn phần trăm tham số toàn diện sẽ nằm giữa hai quý hiếm được để trong một tỉ lệ thời hạn nhất định.

Bạn đang xem: Độ tin cậy trong xác suất thống kê

Khoảng tin cậy đo lường mức độ không chắc chắn hoặc chắc chắn là trong phương pháp lấy mẫu. Khoảng tin cậy có thể có bất kỳ con số phần trăm nào, trong đó thông dụng nhất là độ tin yêu 95% hoặc 99%.

Khoảng tin yêu và độ tin cẩn có liên quan đến nhau nhưng không hoàn toàn giống nhau.

Hiểu về khoảng chừng tin cậy

Các bên thống kê áp dụng khoảng tin cậy để giám sát và đo lường sự không cứng cáp chắn. Ví dụ, một nhà nghiên cứu và phân tích chọn ngẫu nhiên những mẫu không giống nhau từ thuộc một toàn diện và tổng thể và tính khoảng tin cậy cho từng mẫu. Các bộ dữ liệu hiệu quả cho ra là khác nhau, một vài khoảng bao hàm tham số tổng thể thực tiễn và một vài khác thì không.

Khoảng tin yêu là một phạm vi các giá trị có khả năng chứa một tham số toàn diện và tổng thể không xác định. Mức độ tin cậy đề cập cho tỉ lệ phần trăm của tỷ lệ hay độ chắc chắn rằng khoảng tin cậy sẽ chứa tham số tổng thể thực tiễn khi lấy ra một mẫu thốt nhiên nhiều lần. Hoặc, theo qui chuẩn chung, "Chúng ta chắc chắn là 99% (độ tin cậy) rằng số đông các bộ tài liệu này (các khoảng tầm tin cậy) có chứa tham số tổng thực tế."

Ví dụ về khoảng chừng tin cậy

Giá trị ước tính hạn chế chế là nó không cho thấy sự không chắc chắn của việc ước tính, hay nhóm nhà nghiên cứu không ý thức rõ về mẫu mang lại giá trị vừa đủ 188cm này có thể cách xa quý giá trung bình của tổng thể như vậy nào.

Xem thêm:

Thiết lập khoảng tin cậy 95% bằng cách sử dụng cực hiếm trung bình với độ lệch chuẩn của mẫu mã với mang định là bày bán chuẩn, mang sử các nhà nghiên cứu tìm ra được điểm số lượng giới hạn trên cùng dưới có chứa giá trị trung bình thực tế trong 95% tổng thời hạn hay khoảng tin cẩn là giữa 183cm với 193cm. Nếu các nhà phân tích lấy 100 mẫu tình cờ trong toàn cục số người chơi láng rổ làm việc trường trung học, thì cực hiếm trung bình đang nằm trong khoảng từ 183cm mang lại 193cm vào 95 chủng loại được lấy.

Nếu các nhà phân tích muốn độ tin cậy cao hơn nữa, họ có thể mở rộng khoảng tin tưởng lên 99%. Làm vậy nên sẽ luôn luôn tạo ra một khoảng tin cậy lớn hơn, vì nó bao quát số mẫu phệ hơn. Nếu như họ cấu hình thiết lập khoảng tin cậy 99% là từ 178cm cho 198cm, họ hoàn toàn có thể mong đợi 99 trong số 100 mẫu được coi như xét gồm chứa quý giá trung bình giữa các con số này. Độ tin cậy 90% có nghĩa là họ mong đợi 90% các khoảng ước tính có bao gồm tham số tổng thể. Tương tự, độ tin cậy 99% có nghĩa là 95% những khoảng sẽ bao hàm tham số.

Những quan liêu niệm sai lạc về khoảng chừng tin cậy

Quan niệm sai lạc lớn tốt nhất về khoảng tin cậy là chúng đại diện thay mặt cho tỉ lệ tỷ lệ số liệu xuất phát từ một mẫu nhất quyết nằm giữa giới hạn trên và dưới. Ví dụ, người ta rất có thể hiểu không đúng khoảng tin cậy 99% đã nói ở trên từ 178cm đến188cm cho thấy thêm 99% tài liệu trong một mẫu thiên nhiên nằm giữa các con số này. Điều này là không đúng chuẩn và có một phương thức phân tích thống kê riêng biệt tồn tại để xác định điều này.

Các ý chính

- khoảng tầm tin cậy tính toán mức độ không chắc chắn hoặc chắc chắn trong phương pháp lấy mẫu.