Hàm chỉ lấy giá trị số trong excel

Excel đến appmobiles.info 365 Excel đến appmobiles.info 365 dành mang lại máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Mẹo: Hãy thử áp dụng hàm XMATCH mới, một phiên bản match được cải tiến hoạt đụng theo bất kỳ hướng nào với trả về kết quả khớp đúng đắn theo mang định, giúp việc áp dụng hàm này dễ dàng và dễ dàng hơn so với phiên phiên bản trước.

Bạn đang xem: Hàm chỉ lấy giá trị số trong excel


Hàm MATCH tìm một mục được hướng dẫn và chỉ định trong phạm vi của ô, kế tiếp trả về vị trí kha khá của mục đó trong phạm vi này. Ví dụ, nếu phạm vi A1:A3 chứa giá trị 5, 25 cùng 38 thì công thức =MATCH(25,A1:A3,0) đã trả về số 2, vì 25 là mục vật dụng hai vào phạm vi.


*

Mẹo: Hãy dùng hàm MATCH ráng cho một trong các hàm LOOKUP lúc bạn cần biết vị trí của một mục trong một phạm vi gắng vì chính mục đó. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm MATCH để cung cấp giá trị cho đối số số hàng trong hàm INDEX.


Cú pháp

MATCH(giá trị tìm kiếm, mảng tìm kiếm, )

Cú pháp hàm MATCH có các đối số dưới đây:

giá trị tìm kiếm Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn so khớp vào mảng tìm kiếm. Ví dụ, khi chúng ta tra cứu vãn số điện thoại của một ai kia trong sổ năng lượng điện thoại, các bạn sẽ dùng tên của bạn đó có tác dụng giá trị tra cứu nhưng lại số smartphone mới là cực hiếm mà bạn muốn tìm.Đối số giá trị tra cứu hoàn toàn có thể là một quý giá (số, văn bản hoặc giá trị lô-gic) hoặc một tham chiếu ô mang lại một số, văn bản hoặc cực hiếm lô-gic.

mảng tìm kiếm Bắt buộc. Phạm vi ô được tìm kiếm.

kiểu khớp Tùy chọn. Số -1, 0 hoặc 1. Đối số kiểu khớp chỉ rõ cách Excel so khớp giá trị tìm kiếm với các giá trị vào mảng tìm kiếm. Quý hiếm mặc định mang đến đối số này là 1.Bảng dưới đây mô tả bí quyết mà hàm search thấy các giá trị dựa trên phần cài đặt của đối số dạng hình khớp.

Kiểu khớp

Hành vi

1 hoặc bỏ qua

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ rộng hoặc bằng giá trị tìm kiếm. Giá trị vào đối số mảng tìm kiếm phải được sắp theo thứ tự tăng dần, ví dụ: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE.

Xem thêm:

0

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị thứ nhất bằng chính xác lookup_value. Các giá trị trong đối số lookup_array có thể được sắp theo bất kỳ trật tự nào.

-1

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn rộng hoặc bằng lookup_value. Các giá trị trong đối số lookup_array phải được sắp theo thứ tự giảm dần, ví dụ: TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2 v.v.

Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị khớp đúng vào lookup_array, chứ không trả về chính giá trị đó. Ví dụ, MATCH("b","a","b","c",0) trả về 2, là vị trí tương đối của "b" trong mảng "a","b","c".

Hàm MATCH không phân biệt chữ hoa và chữ thường lúc so khớp các giá trị văn bản.

Nếu hàm MATCH không tìm thấy giá trị khớp nào, nó trả về giá trị lỗi #N/A.

Nếu kiểu khớp là 0 và giá trị tìm kiếm là chuỗi văn bản, thì bạn có thể dùng ký tự đại diện — dấu hỏi (?) và dấu sao (*) — vào đối số giá trị tìm kiếm. Một lốt chấm hỏi khớp bất kỳ ký tự solo nào; một lốt sao cân xứng với bất kỳ chuỗi cam kết tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi giỏi dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng dưới đây và dán lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, hãy lựa chọn chúng, nhấn F2 và tiếp nối nhấn Enter. Trường hợp cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.

Sản phẩm

Tổng số

Chuối

25

Cam

38

Táo

40

41

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MATCH(39,B2:B5,1)

Do ko có kết quả khớp đúng chuẩn nên đang trả về địa chỉ của quý hiếm gần thấp tuyệt nhất (38) trong vòng B2:B5.