Nếu biết trước tiếng yêu không nói được

*

Bạn đang xem: Nếu biết trước tiếng yêu không nói được

Đã mang đến thời điểm thể hiện câu giã từ mặt đường tình thân hai lối đi, để rồi anh coi nhỏng nhì chúng ta chưa lúc nào quen. Nếu bữa trước tiếng yêu thương ko nói được ảo tưởng kia không duy trì thọ Thì thời nay đi chung con phố quen thuộc sao không xin chào nhau. Đừng nói nữa chi anh thêm đau lòng nhau Tình đang vỡ tyên em như sẽ vỡ vạc tung Mình em thôi xin sở hữu thương thơm nhức, cầu hy vọng sao anh mau gạt bỏ quá khứ xưa ... Lời yêu kia đợt trước sẽ gồm dối gian những. Tình đã hết cả mấy nhớ tiếc nuối cũng giống như ko, tình hãy xem nlỗi ta không quen thuộc biết nhau... nhị người xa lạ. Tình yêu thương đó đợt trước sẽ bao gồm dối gian nhiều Từng tối xuống nước mắt ướt đẵm nhớ anh những Đừng dối gian nhau cho thêm bao xót xa hỡi ơi! người ơi....

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.