Sao Kê Ngân Hàng Tiếng Anh Là Gì

Tiếp tục với cỗ từ vựng giờ Anh tài chủ yếu ngân hàng phần 1 , appmobiles.info.điện thoại xin share phần 2 với 38 tự hay gặp gỡ nhất khi các bạn thực hiện với giao dịch thanh toán với các bank.Quý khách hàng sẽ xem: Sao kê tiếng anh là gì

Các bạn cùng theo dõi nhé

1.

Bạn đang xem: Sao kê ngân hàng tiếng anh là gì

Magnetic /mæg’netik/ (adj): từ bỏ tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu lại thông

4. Clear /kliə/ (v): tkhô cứng toán thù bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): đồng ý tkhô giòn toán

6. Refer to lớn drawer (n): (R.D) “Tra soát người ký phát”

7. Non-thẻ instrument : phương tiện tkhô hanh tân oán ko dùng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: chi phí gửi

15. Give credit : cấp cho tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): ko gọi được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ lẽ nợ, phá sản

18. Make out (v): ký kết vạc, viết (Séc)

Place of cash: nơi sử dụng tiền mặt

21.

Xem thêm:

Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút ít tiền mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút ít chi phí mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: sai bảo đưa ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): chi phí nhựa (các nhiều loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: các loại thẻ

27. Plastic card /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge thẻ /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh toán

29. Smart thẻ /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash thẻ /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút ít tiền mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): chủ thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): thứ rút ít tiền tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên cấp dưới thu, bỏ ra chi phí (ở Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút tiền mặt

Trong khi, các bạn cũng có thể truy vấn vào website của appmobiles.info tại phía trên nhằm nâng cao với bổ sung kiến thức và kỹ năng giờ Anh của bản thân nhé! Chúc các bạn thành công


*

“Tiếng Anh bồi” có phù hợp với môi trường thiên nhiên công sở?

Tiếng Anh bồi vào môi trường xung quanh công sở còn trường thọ không hề ít. Dù bị...