Tìm các giá trị giống nhau trong excel

Excel cho appmobiles.info 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Đôi khi dữ liệu trùng lặp là hữu ích, nhưng nhiều khi nó tạo cho dữ liệu của người sử dụng khó hiểu. Cần sử dụng định dạng có điều kiện để tìm với tô sáng tài liệu trùng lặp. Bằng phương pháp đó bạn cũng có thể xem tài liệu trùng lặp và ra quyết định có thải trừ chúng tốt không.

Bạn đang xem: Tìm các giá trị giống nhau trong excel

Chọn mọi ô mà bạn có nhu cầu kiểm tra tài liệu trùng lặp.


Lưu ý: Excel bắt buộc tô sáng những dữ liệu trùng lặp trong khu vực Giá trị của một report PivotTable.


Bấm vào Trang đầu > Định dạng Điều kiện > Quy tắc Tô sáng Ô > Giá trị Trùng lặp.

*

Trong hộp bên cạnh giá trị bằng, chọn định dạng bạn có nhu cầu áp dụng cho các giá trị trùng lặp, rồi click chuột OK.

Xem thêm:

*

Loại bỏ các giá trị trùng lặp

Khi các bạn dùng anh tài Loại bỏ những Nội dung Trùng lặp, dữ liệu trùng lặp sẽ được xóa bỏ vĩnh viễn. Trước khi xóa bỏ dữ liệu trùng lặp, bạn nên sao tài liệu gốc vào một trang tính khác nhằm tránh việc vô tình bị mất ngẫu nhiên thông tin nào.

Bấm Dữ liệu > Loại bỏ những Nội dung Trùng lặp, sau đó, dưới Cột, nên chọn hoặc quăng quật chọn mọi cột bạn có nhu cầu loại bỏ tài liệu trùng lặp.

*

Ví dụ, vào trang tính này, cột mon một có thông tin về giá nhưng tôi muốn giữ lại.

*

Vì vậy, tôi đã bỏ chọn Tháng một trong vỏ hộp Loại bỏ các Nội dung Trùng lặp.

*

Bấm OK.


*
*
*

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?


Phát triển các năng lực của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Sở hữu tính năng vượt trội đầu tiên
Tham gia appmobiles.info dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
appmobiles.info Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phạt triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © appmobiles.info 2021